Als er een sector is waar veel misgaat is het wel de bouw. Het bouwproces is sterk gefragmenteerd. Bij een bouwproject zijn veel partijen betrokken, die na elkaar aan de slag moeten, maar soms ook simultaan werken. Voorbeelden van partijen zijn de aannemers, architecten, installatie adviseurs en installateurs, leveranciers en vele anderen. Ook de opdrachtgever is een partij bij een bouwproject. Die kan, door te veel of te weinig invloed uit te oefenen, zonder het te weten verantwoordelijk zijn voor een deel van de faalkosten. Het is van belang dat alle betrokkenen bij een bouwproject een goede overlegstructuur opzetten en bereid zijn om in een centrale softwareomgeving te werken.

De zwakste schakel

De reden waarom er zo vaak dingen mis gaan bij een bouwproject is, dat elke partner ervoor kan zorgen dat het proces niet soepel verloopt. Dat leidt onmiddellijk tot meer faalkosten. Tegenwoordig is het gebruikelijk dat er wordt gewerkt met een totaalbudget, waar de faalkosten al deel van uitmaken. Het is dus niet meer mogelijk om voor de faalkosten na oplevering van het project nogmaals een factuur te sturen voor aanvullende werkzaamheden. Omdat de marges in de bouw maar heel klein zijn is het van belang dat de faalkosten dus zo laag mogelijk blijven.

Software als oplossing

Door meer gebruik te maken van software ter ondersteuning van een bouwproject kunnen veel voorkomende faalkosten omlaag worden gebracht. Die worden veroorzaakt door verkeerde inschattingen van materialen en arbeid, te laat aangevraagde of verstrekte vergunningen, wijzigingen in de plannen na de start van het bouwproces, en het faillissement van partners. Door de juiste software in te zetten zal de informatievoorziening in alle richtingen verbeteren en kan een deel van die faalkosten worden voorkomen.

Grip op de processen

Uit de hoge faalkosten in de bouw blijkt dat er onvoldoende grip is op de processen tijdens het bouwproject. Dat wordt ook veroorzaakt doordat bouwprocessen erg lang duren, soms wel jaren. Faalkosten door menselijke fouten kunnen minder worden als software helpt om mensen minder onder tijdsdruk te laten werken. Software om efficiënter in te kopen draagt bij aan een sneller bouwproces. Met software voor workflows kan voorkomen worden dat er misverstanden ontstaan tussen de verschillende bouwpartners.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here